Your search results

El Certificat de Corrent de Pagament per vendre el teu pis

Posted by admin on 22 novembre, 2020
| 0

Article escrit per Francesc Llovera, responsable del Dept. d’Administració de Finques-Propietat Horitzontal

Sovint, quan parlem amb els nostres amics i coneguts sobre la idea de vendre el nostre pis sempre comentem si es el moment oportú, si el que ens ha valorat l’Api a qui em encarregat la gestió s’adapta al que nosaltres preteníem i si caldrà esperar molt a que es vengui el pis. El que no comentem son aquells documents que de bon segur ens demanaran a la notaria i que seran imprescindibles per culminar amb èxit la venda del nostre pis.

Entre aquests documents, per la seva importància i transcendència jurídica, hi ha el Certificat de Corrent de Pagament (en endavant CCP) en el qual, el Secretari que administra la vostra comunitat, certifica que la propietat que voleu vendre està al corrent de pagament de les quotes i derrames girades fins la data de l’emissió del certificat o be del deute acumulat fins la data, si fos el cas.  En el mateix certificat el Secretari també farà esment de les derrames programades per un futur i el venciment de les mateixes. Això es important per que amb aquest document, si esteu al corrent de pagament, us exonereu de qualsevol responsabilitat econòmica respecte a la Comunitat.  En el supòsit que renunciéssiu com a compradors a que el venedor us lliuri aquest certificat, respondreu del deute que pugui tenir aquesta propietat que esteu comprant  de la part de l’any de la compra i dels quatre anys sencers anteriors, (aquest període es denomina Afectació Real) sense perjudici de la responsabilitat de la part que ven.

El CCP no pot certificar el Saldo resultant a final d’exercici perquè en el moment que s’emet es desconeix. El Saldo que figura en la liquidació a final d’exercici es inherent a l’entitat i no a qui es titular tant sigui a favor de la Comunitat o en contra per la qual cosa es fa notar expressament en la redacció del certificat. Qui respon d’aquest saldo es el propietari en el moment de l’aprovació dels comptes.

Com sigui que el CCP està emes per un administrador  professional contractat per la comunitat no cal que el signi el president de la comunitat.

Consells pràctics:

  • L’emissió del CCP te un cost, perquè qui el signa adquireix una responsabilitat. A Eurofincas ens fem càrrec d’aquest cost per als nostres clients venedors a qui administrem la seva finca.
  • Hi ha notaris que tenen varis criteris però es prudent demanar el CCP al Secretari quan ja se sap la data d’escriptura ja que hi ha notaris que no accepten certificats amb més de quinze dies d’emissió.
  • És aconsellable, i així ho fem a Eurofincas, que el Secretari al moment de lliurar al venedor el CCP també li faciliti un imprès SEPA per que el nou adquirent el complimenti i el faci arribar a l’Administrador per fer el canvi de titularitat i domiciliar el pagaments,  tanmateix si voleu estalviar-vos problemes quan feu la venda comuniqueu les dades del nou propietari a l’administrador perque es pugui posar en contacte amb ell i us allibereu de responsabilitats.
  • El venedor ha de lliurar una copia del CCP al comprador quan estiguin al notari i li han de demanar que es comuniquin amb la màxima urgència amb l’administrador per fer el canvi de dades de titularitat de la propietat venuda. Es aconsellable que el  venedor al moment de recollir el CCP al despatx de l’administrador informi, al menys del nom i telèfon dels nous propietaris. Mentre no es faci aquesta comunicació es el venedor qui respon dels deutes que es produeixin.

 

A Eurofincas som Agents de la Propietat i ens podem ocupar de la venda de la vostra propietat amb professionalitat, proximitat i utilitzant els mitjans més segurs i moderns que hi ha al mercat.

En encarregar la venda del vostre pis, local, plaça d’aparcament, traster, etcètera a Eurofincas, ens ocuparem de gestionar l’emissió del Certificat de Corrent de Pagament i aportar la documentació que sigui necessària al notari sense cap cost per vosaltres.

 

Francesc Llovera, Responsable del Dept. d’Administració de Finques – Propietat Horitzontal

francesc@eurofincas.es · +34 933 172 600 · www.eurofincas.es

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.